O NÁS
 
CO NABÍZÍME
 
PREZENTACE
 
KONTAKT

 

PREZENTACE

 

 

 

Z celé řady výpravných i drobných publikací, katalogů a průvodců představujeme tyto tituly:

 

Jiří Urban: Pavel Laška, umělecká publikace, 2002

Monografie od našeho předního znalce moderního malířství o mimořádném fenoménu české malby – Pavlu Laškovi, sleduje jeho celoživotní zápas o výraz i formu, od krajinářství, přes stylizovanou figurativní tvorbu, až po nekompromisně minimalistickou abstrakci, která jeho dílo uzavírá.

 

Oldřich Doskočil: Děčany, Solany, Lukohořany, Semeč v proměnách času a současnosti, 2004

Publikace o historii čtyř malých obcí nedaleko Litoměřic. Pohled na historii mikroregionu  doplněný množstvím obrazového materiálu z minulosti i současnosti.

 

Kolektiv autorů: Kultura proti smrti, umělecká publikace a průvodce po výstavě, 2002, česky, anglicky, německy a hebrejsky

Publikace, která prostřednictvím bohatého obrazového matriálu, doplněného zasvěcených textem, představuje malíře, divadelníky, hudebníky a literáty, kteří tvořili svá díla v terezínském ghettu v době druhé světové války.

 

Johanna von Herzogenberg: Der heilige Apostel Jakobus Major. Leben und Legende –

Apoštol svatý Jakub Větší. Život a legenda, 2000 (ve spolupráci se Svatojakubským

spolkem v Cáchách)

Dvojjazyčná publikace o kostele svatého Jakuba v Letařovicích nedaleko zámku Sychrov v severních Čechách. Tento nevelký kostelík ukrývá zcela mimořádný deskový strop s vyobrazením života svatého Jakuba.

 

Hedvika Kuchařová, Jan Pařez: Hyberni v Praze. Éireannaigh i bPrág. Dějiny františkánské

koleje Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze (1629–1786), 2001

Publikace o působení irských františkánů v Praze. Autoři zmapovali nepříliš známou historii vážící se k bývalému klášteru „U Hybernů“. Vydání bylo podpořeno grantem hlavního města Prahy.

 

Jan Preisler – Putování krajinami duše (18721918), katalog k výstavě v Západočeské galerii v Plzni, Galerii výtvarného umění v Litoměřicích a Státní galerii ve Zlíně, text profesor Petr Wittlich, 1994

Po delší době se podařilo shromáždit díla z různých sbírek a představit tak v jedinečném souboru dílo významného malíře a grafika Jana Preislera.

 

Nová Indie, katalog k výstavě, 1996

Při příležitosti rekonstrukce Arcibiskupského paláce v Praze byl v prostorách hradu a zámku v Jindřichově Hradci umístěn soubor osmi unikátních tapisérií s motivy objevení Ameriky „Nová Indie“. Jde o jednu z nejzachovalejších sérií gobelínů, která byla zhotovena v letech 1753– 1759 v Královské manufaktuře gobelínů v Paříži.

 

Anatolské koberce, katalog k výstavě na Pražském hradě, 1997

Významný německý sběratel Rainer  Kreisl se rozhodl darovat České republice svoji světově

proslulou sbírku koberců. Při této příležitosti byla v Letohrádku královny Anny na Pražském hradě uspořádána pod záštitou prezidenta Václava Havla výstava části této sbírky.

 

Werner Neumeister – „Meesters“ Meisterfotos, katalog k výstavě, 2002

Drobná publikace je holdem významnému německému fotografovi Werneru Neumeiterovi. Doprovázela jeho výstavu v Mnichově. Text je od jeho dlouholeté spolupracovnice historičky umění Johanny von Herzogenberg.

 

Múzy na frontu! Spisovatelé a umělci ve službách c. a k. válečné propagandy  1914–1918

(ve spolupráci s Adalbert Stifter Verein München), 2004

Katalog doprovázející putovní výstavu o úloze významných umělců (Rainer Maria Rilke,

Stefan Zweig, Roda a další) v militantní propagandě za 1. světové války.

 

Kulturní kalendář, Česká inspirace 1997 – Český Krumlov, Hradec Králové, Kutná Hora,

Litomyšl, Polička, Telč, 1996 (ve spolupráci s Helma v.o.s.), česky, anglicky a německy

Města zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO se spojila do sdružení Česká inspirace, aby nabídla a představila návštěvníkům nejenom krásu svých měst, ale také bohatý kulturní

a společenský program pro rok 1997.

 

Orlík, průvodce, 1993, česky, anglicky, německy, francouzsky, holandsky, italsky

Publikace o hradu a zámku rodiny Schwarzenbergů, který patří ke skvostům české architektury. Fotografie jsou dílem významného českého fotografa Pavla Štechy.